XZU650R

xzu650r- 6w

xzu650-6w หลัง

บริษัท เชียงแสงมอเตอร์เซลส์ จำกัด

ลำพูน  177 หมู่ 11 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน 51150
โทร 053-552226-8
แฟกซ์ 053-552229

เชียงใหม่  143/1 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  50180
โทร 053-122419
แฟกซ์ 053-122419

Email: csmssales@hotmail.com

 

วันและเวลาทำการ

วันทำการ
จันทร์-เสาร์

เวลาทำการ
08.00-17.00

หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Follow us