รุ่นรถบรรทุก HINO

 

ชื่อรุ่น เอกสารประกอบ
 6 wheels small  Download
 6 wheels medium  Download
 6 wheels large  Download
 10 wheels (6×2)  Download
 10 wheels (6×4)  Download
 10 Wheels Truck Tracktor

Download
 12 Wheels  Download
 Series 5 NGV  Download
 Series 5 Hi-Power NGV
Series 5 Bus  –