HINO CHIANGSANG50 year CSMS
ฮีโน่เชียงแสง

ให้บริการจำหน่ายและซ่อมรถยนต์ฮีโน่ ในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด  คือ
เชียงใหม่ – ลำพูน – แม่ฮ่องสอน,  เชียงราย – พะเยา, ลำปาง – แพร่ – น่าน

ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

“บริการด้วยคุณภาพ  บริหารด้วยคุณธรรม”

กิจกรรมทางการตลาด